Fundatia Bibliofil
CIF. 6179011
IBAN: RO64BTRL02101205354885XX

Cím: Székelyudvarhely, Kőkereszt tér 2. szám
Tel.: 0266-218332
E-mail: biblioudv@yahoo.com

A Bibliofil Alapítvány Kulturális Egyesület 1991. június 1-én alakult, 51 alapító taggal, a következő fő célkitűzésekkel:

  • A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár állományának gyarapítása
  • A könyvtár műszaki fejlesztése
  • Kapcsolatteremtés és ápolás a hazai és külföldi hason-intézményekkel
  • Munkatársak képzése és továbbképzése
  • Szakmai kiadványok megjelentetése
  • Más romániai magyar érdekeltségű könyvtárak támogatása az állománygyarapítás és műszaki fejlesztés terén

Az alapítvány jelentős szerepet játszott a könyvtár meglévő műszaki állományának beszerzésében, korszerűsítésében.

Az udvarhelyi könyvtár Látvány- és hangzóanyag-tárának puszta léte is jórészt pályázatok útján beszerzett technikai eszközöknek, elektronikus információhordozóknak köszönhető.

A szegényes költségvetések sűrűn egymás után következő esztendőiben a civil szerveződésként tágabb mozgástérrel, szélesebb körű pályázati lehetőségekkel rendelkező alapítvány igyekezett pótolni a könyv- és periodika-állományban keletkező űröket. Az új, korszerű könyvtárépület átadása az alapítvány működési területének szélesítését is lehetővé teszi.

A 2001. év folyamán a helyi tudományosság fiatal műhelye, az Areopolisz Történelmi és Társadalomtudományi kutatócsoport a mi közvetítésünkkel juthatott jelentős kutatási és kiadást célzó támogatásokhoz.

A Látvány- és hangzóanyag-tár keretében rendszeresen működő filmklub is jobbára az alapítvány birtokában lévő technikai infrastruktúrát, kazetta-állományt használja.

A Bibliofil Alapítvány Kulturális Egyesület gazdasági jellegű tevékenységet nem folytat: anyagi eszközei, a kisszámú tagság tagdíj-kötelezettségén túl kizárólag adományokból, támogatásokból származik.