A forradalom 1974-ben kezdődött, amikor a piacon megjelent az első Mark-8 elnevezésű személyi számítógép. Innentől elszabadult a pokol.

Mi legyen ezután?

Tehetjük fel a kérdést.

Mi lesz a könyvtárral?

Könyvek ezután is jelennek meg (legalábbis remélem), de elözönlött az új információhordozók sokadalma. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ezek is helyet követelnek a könyvtárban. Egy CD-n több kötetnyi lexikon anyaga fér el. Könnyebb kezelni, az Interneten információözön áraszt el, ami mellett nem mehetünk el, mintha nem is létezne.

A látvány-és hangzóanyag részleg ebben is megpróbál segítséget nyújtani az idelátogató olvasók számára. Az eligazodást nem csak a videó és a zene terén, hanem a multimédiás CD-k és egyéb digitális hordozók között is.