Az olvasóterem a könyvtár helyben használható, nem kölcsönözhető állományát foglalja magába. Lexikonok, enciklopédiák, szótárak, kézikönyvek, szakkönyvek, időszaki kiadványok tanulmányozását teszi lehetővé, kellemes, tágas környezetben.

Az olvasóteremben elvárjuk olvasóinktól a fegyelmezett magatartást, ápolt megjelenést a zavartalan tanulmányozási légkör érdekében.

A szabadpolcos rendszer lehetőséget nyújt bármely dokumentum eléréséhez. Az olvasótermen kívül tárolt könyvtári dokumentumok, mint például a sajtóanyag- és periodika gyűjtemény, a könyvtárosoktól igényelhetők helyben történő tanulmányozásra. Ezek mellett adott a fénymásolás, nyomtatás és szkennelés lehetősége, kizárólag a könyvtári állományból, térítés ellenében, valamint ingyenes internethasználat tudományos információkeresés céljából.

Az olvasóterem jelentős részét alkotja a helyismereti gyűjtemény, mely módszeresen összegyűjtött állományával a Székelyföld történetének tanulmányozására nyújt lehetőséget.