BIBLIOTECA MUNICIPALA ODORHEIU SECUIESC din Odorheiu Secuiesc, județul Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante
– 1 post BIBLIOTECAR II
Datele de desfăşurare a concursului:
– 06.04.2022, ora 15.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
– 02.05.2022, ora 10.00 – proba scrisă;
– 06.05.2022, ora 10.00 – proba interviu
Condiţii specifice de participare la concurs:
– studii superioare de specialitate bibliotecar absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentul acestuia;
– cunoașterea profundă a limbii române;
– vechime minimă 1 an in specialitatea studiilor.
Se consideră avantaj
– cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională;
– cunoştinţe solide de cultură generală și abilităţi de comunicare cu publicul.
Concursul se organizează la sediul BILBIOTECII MUNICIPALE ODORHEIU SECUIESC din Odorheiu Secuiesc, P-ta Kőkereszt, nr.2
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul BIBLIOTECII MUNICIPALE ODORHEIU SECUIESC, Odorheiu Secuiesc, P-ta Kőkereszt, nr.2 (Secretariat).
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul bibliotecii, iar secretariatul este asigurat de doamna Kraila Enikő (0266-218332).