Biblioteca municipală publică de azi din Odorheiu Secuiesc a fost fondată în 1951 ca moştenire spirituală a unor începuturi îndepărtate, relatarea istorică a bibliotecii presupunând  o călătorie îndelungată în timp până în evul mediu.

Pe baza documentelor existente putem presupune datarea  în urmă cu secole ale începuturilor bibliotecii în folosul acestei aşezări cu tradiţii culturale deosebite. Astfel mănăstirea dominicană  din secolul al XV-lea, de pe locul cetăţii “Székely Támadt”  trebuia să dispună de o colecţie de cărţi, necesare la ceremoniile religioase, precum şi pentru instruirea călugărilor. Mănăstirea iezuiţilor fondată la sfârşitul secolului al XVI-lea găzduia fără îndoială o bibliotecă veritabilă, bazându-ne pe faptul că aici funcţiona o şcoală de nivel mediu.

Adevăratul şi cel mai preţios nucleu pentru biblioteca publică din oraş poate fi considerat Biblioteca Documentară de astăzi din localitate – fosta bibliotecă a colegiului reformat, fondat în 1670 – care de-a lungul câtorva decenii a constituit parte integrantă a bibliotecii publice. Biblioteca documentară de azi deţine un inventar de peste 77.000 volume dintre care peste 8300 volume sunt cărţi vechi. În jur de 2600 volume sunt apărute înainte de 1700, ediţii străine, aproape 4500 volume între anii 1701-1800, sunt 245 manuscrise şi 3 incunabule (apărute în 1489, 1490 şi 1492).

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea bibliotecile publice întreţinute de diferite organizaţii civile. Astfel Societatea Civilă de Lectură , fondată în 1872, Asociaţia Femeilor (1875), Societatea de Lectură a Tinerilor Comercianţi (1887), Asociaţia de Autoinstruire şi Ajutor Reciproc a Meseriaşilor (1880), toate aceste oganizaţii deţineau biblioteci în folosul comunităţii. Potrivit unei  însemnări din 1895 „Casinoul” din localitate dispunea de un sediu confortabil, cu cinci încăperi, sală de lectură, fiind abonat la mai multe ziare şi reviste.

Biblioteca orăşenească, fondată în 1951 este moştenirea spirituală a acestor biblioteci publice civile. Primul ei cămin adevărat şi-l va dobândi în 1958, în clădirea Casei de Cultură din localitate. Prin creşterea fondului de carte spaţiul disponibil în această clădire devine insuficient, biblioteca mutându-se în 1988 la parterul clădirii de pe str. Kossuth nr. 23. După 1990 problemele privind dreptul de proprietate, condiţiile de păstrare precare, spaţiul neîncăpător au făcut aproape imposibilă funcţionarea instituţiei, ajungându-se şi la cedarea  Bibliotecii Documentare către muzeul local.

În 1996 Consiliul Local a decis  transformarea clădirii restaurantului “Szabó Károly în noul sediu al bibliotecii. Lucrările de reconstrucţie au început în 1996 şi au fost finalizate  în anul 2000, iar din 19. februarie 2001 şi-a deschis porţile în faţa vizitatorilor noua bibliotecă din Odorheiu Secuiesc, fiind cea mai modernă bibliotecă din regiune.

Astăzi (2015) colecţiile bibliotecii deţin 141306 de documente, din care 136513  volume de cărţi şi reviste, aproape 5000 de documente audiovizuale şi electronice. Numărul cititorilor activi ajunge la 5000 de vizitatori pe an. Într-un an păşesc pragul bibliotecii mai mulţi vizitatori decât numărul localnicilor, biblioteca oferind pe lângă serviciile de bază diverse activităţi culturale punând accent pe artele vizuale.

Biblioteca noastră constituie un spaţiu cultural comunitar, care pe lângă relaxarea spirituală oferă plăcerea petrecerii timpului liber calitativ cu real folos pentru toate categoriile de vârstă.